Uppsägning / Ägarbyte

Uppsägning av Abbonemang

TRACKme Spårningstjänst är på grund av tjänstens utformning som en säkerhetsprodukt och med löpande kostnader för organisationen kopplade till ditt abonnemang, en tjänst som löper vidare tills det aktivt sägs upp av dig som kund.

Abonnemanget faktureras årsvis, och uppsägning skall ske 3 månader innan ny period påbörjas, främst skriftligen till trackme@trackme.se

Meddelande om uppsägning måste för att vi skall kunna identifiera rätt enhet i TRACKme systemet innehålla personnummer till den person som är registrerad på abonnemanget samt TRACKme enhetens sexsiffriga serienummer, samt gärna ev. fakturanummer.

Skriftlig och muntlig uppsägning bekräftas normalt via mejl inom 3 arbetsdagar från mottagandet.

Notera att övriga abonnemang kopplade till TRACKme enheten, så som GSM abonnemang eller kontantkort i kundens namn inte automatiskt avslutas i och med uppsägning av TRACKme Spårningstjänst.

Ägarbyte

När du säljer din båt eller annat fordon med TRACKme installerat, och din enhet följer med i köpet, behöver du själv säga upp ditt abonnemang för att slippa vidare kostnader.

Givetvis blir vi glada om du rekommenderar tjänsten till den nya ägaren och meddelar oss dennes kontaktuppgifter tillsammans med din uppsägning, men tyvärr kan vi inte registrera en ny ägare i systemet innan du som tidigare ägare formellt sagt upp ditt abonnemang.

Ny ägare till befintlig TRACKme

Som köpare till ett fordon med TRACKme installerat behöver du teckna ett abonnemang för att ha full nytta av enheten.

För att vi skall få dina fullständiga kontaktuppgifter, finns det ett blankt kontrakt att ladda ner. Fyll gärna i detta och bifoga till oss vid kontakt.

Uppgifter för fordon/båt finns ofta lagrade på en befintlig enhet, men fyll gärna i så är vi säkra på att ha rätt uppgifter.